Linkedin

CO 2 Ladder

Ga naar content...

You are here

CO2 ladder

CO2

Oudshoorn is al meer dan 80 jaar actief in de ondergrondse Infra.    Maatschappelijk verantwoorde thema's zoals arbeidsveiligheid, mileibescherming, duurzaamheid en innovatie staan bij ons hoog op de agenda, zodat er een gezonde leef- en werkomgeving behouden blijft.

Als hulpmiddel voor het invoeren van de enerigiebesparende maatregelen en verminderen van de CO2-productie is gekozen voor de  milieubarometer.

Energie-efficient werken op de projecten, in de  eigen werkplaats en op kantoor zal worden ingevuld met concrete acties, het inspelen op branche-initiatieven en het uitdragen van algemene beleidsmaatregelen.

Om het behoud van ons milieu te waarborgen hebben we onze bedrijfsvoering zodanig afgestemd zodat voldaan wordt aan de gestelde eisen die behoren bij Niveau 3 van de CO2-presentatieladder.

Documenten:

Certificaat CO2-prestatieladder

Jaarrapportage CO2 2013

Jaarrapportage CO2 2014

Jaarrapportage CO2 2015

Halfjaarrapportage CO2 2016

Jaarrapportage CO2 2016

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Handboek Oudshoorn CO2-prestatieladder

Milieubarometer rapport 2012

Milieubarometer rapport 2013

Milieubarometer rapport 2014

Milieubarometer rapport 2015

Milieubarometer rapport 2016