Linkedin Linkedin

MVO

Ga naar content...

You are here

MVO

De visie van Oudshoorn inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het op een verantwoorde manier ontwerpen en uitvoeren van projecten. Verantwoord voor het milieu en verantwoord voor onze mensen en hun omgeving. Duurzaam ondernemen waarbij milieubelasting wordt teruggedrongen.

Duurzaam voor de omgeving waarin wij leven en onze werkzaamheden uitvoeren. Wij willen een bijdrage leveren aan het creëren van een gezonde werkomgeving voor de mensen die werken in ons bedrijf en alle anderen voor nu en later.

De meeste invloed die wij hierbij uit kunnen oefenen is, door het toepassen van aangepast en alternatief materieel, terugdringen van energiegebruik en zodoende het terugdringen van emissie. Ook de frequente instructie aan ons personeel inzake verantwoord materieelgebruik en daardoor  minder brandstofverbruik, zal leiden tot minder emissie en zodoende tot minder milieubelasting.

Zover het binnen onze beinvloedingssfeer ligt zullen wij kritisch zijn in het toepassen van de juiste materieelstukken, transportmiddelen en de juiste brandstoffen en smeermiddelen hiervoor.

Daarnaast gaan wij in overleg met onze klanten over alternatieven voor de voorgeschreven materialen en werkwijzen, dit om milieubelasting bij de produktie van de materialen en later bij het vrijkomen van deze materialen, te reduceren.

Deze visie is bij Oudshoorn reeds lang geleden ontstaan. Met trots willen wij aangeven dat wij al jaren beschikken over een zelf ontwikkelde, elektrisch aangedreven minigraver voor inpandige werkzaamheden.

Door de inzet van dit materieelstuk hebben wij een bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de fysieke belasting van onze mensen en hun omgeving