Repareren beregeningshaspel

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De visie van Oudshoorn inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het op een verantwoorde manier ontwerpen en uitvoeren van projecten. Verantwoord voor het milieu en verantwoord voor onze mensen en hun omgeving. Duurzaam ondernemen waarbij milieubelasting wordt teruggedrongen.

Een bijdrage leveren aan een gezonde werkomgeving en terugdringen van energiegebruik

Duurzaam voor de omgeving waarin wij leven en onze werkzaamheden uitvoeren. Wij willen een bijdrage leveren aan het creëren van een gezonde werkomgeving voor de mensen die werken in ons bedrijf en alle anderen voor nu en later.

De meeste invloed die wij hierbij uit kunnen oefenen is, door het toepassen van aangepast en alternatief materieel, terugdringen van energiegebruik en zodoende het terugdringen van emissie. Ook de frequente instructie aan ons personeel inzake verantwoord materieelgebruik en daardoor  minder brandstofverbruik, zal leiden tot minder emissie en zodoende tot minder milieubelasting.

Zover het binnen onze beïnvloedingssfeer ligt zullen wij kritisch zijn in het toepassen van de juiste materieelstukken, transportmiddelen en de juiste brandstoffen en smeermiddelen hiervoor.