Linkedin Linkedin

Specialismen van Oudshoorn

Van gestuurd boren tot het verbinden van HDPE en PP buizen Ga naar content...

You are here

Specialismen

HDD-boren is gespecialiseerd werk

HDD boren (Horizontaal Directional Drilling) of op zijn Hollands horizontaal gestuurd boren is gespecialiseerd werk . Horizontale bestuurbare boringen maken het mogelijk sleufloos kabels en leidingen aan te leggen onder wegen, spoorwegen,watergangen en gebouwen. Oudshoorn's Aannemersbedrijven voeren zelfstandig de gestuurde boringen uit, verzorgt het advies en doet de sterkteberekeningen. Dat geldt onder andere voor de aanleg van spoorkruisingen. Het schrijven van boorplannen voor de aanvraag van vergunningen behoort ook tot onze dienstverlening. We kunnen deze boringen voor onze opdrachtgevers laten verzorgen of zelf uitvoeren. Oudshoorn beschikt over diverse boorinstallaties met een capaciteit van 8 tot 18 ton. Tevens kan Oudshoorn binnen een samenwerkingverband met een collega-bedrijf over machines beschikken met een capaciteit van 50 ton.

 

Het verbinden van HDPE en PP buizen

Oudshoorn's Aannemersbedrijven beschikken over KIWA NEN 7200 gecertificeerde lassers. Deze lassers verbinden zowel via een spiegellas-methode als een elektrolas-methode buizen tot een diameter van Ø 630 mm

Spiegellassen
Spiegellassen(stuiklassen) is een techniek waarbij beide buizen opgespannen in een frame worden voorbewerkt. Na deze voorbewerking wordt er tussen de buizen een elektrische lasspiegel geplaatst. Deze lasspiegel verwarmt beide buiseinden tot een temperatuur van ± 210° C Na het verwijderen van de lasspiegel worden de buizen hydraulisch tegen elkaar geperst waardoor het materiaal van beide buiseinden homogeen in elkaar overvloeit. Na het langzaam afkoelen van de las is er een verbinding ontstaan met een sterkte gelijk aan het buismateriaal.

Elektro-lasmethode
Elektro-lasmethode is een techniek waarbij de buiseinden van twee HDPE buizen van een thermische verbindingsmof worden voorzien. Door het onder spanning zetten van de verwarmingsdraden van deze verbindingsmof vloeien de buizen en de mof homogeen in elkaar over waardoor een sterke en dichte lasverbinding ontstaat. Oudshoorn beschikt over diverse lasmachines die een lasdiameter van Ø 500 mm aan kunnen. Deze machines zijn gekoppeld aan mobiele generatoren voor het opwekken van het juiste vermogen, zowel de lasmachines als de generatoren worden jaarlijks door de fabrikant gekeurd en gekalibreerd.

Leiding beproeven/ afpersen van drukleidingsystemen voor gas en vloeistof

Oudshoorn Aannemersbedrijven hebben technici in dienst om nieuwe en bestaande leidingen op sterkte en dichtheid te beproeven. De hiervoor beschikbare pompen en compressoren zijn speciaal voor dit doel aangepast en uitgerust met gekalibreerde en/of schrijvende drukmeters. Deze beproevingswerkzaamheden worden gebruikt om de door ons gelegde leidingen te kunnen testen. Ook kunnen we op verzoek door derde gelegde leidingen beproeven.

Raketboringen

De raketboormethode is een werkmethode waar men door middel van een pneumatisch aangedreven raketinstallatie stalen buizen sleufloos aanbrengt onder wegen en gebouwen. Oudshoorn's Aannemingsbedrijf behoort tot één van de eerste bedrijven die met deze werkmethode in de zeventiger jaren pionierde. Van deze jarenlange ervaring maken opdrachtgevers nog dagelijks gebruik.

Bodemsaneringen

Oudshoorn Projecten is door het Ministerie van VROM (2008) erkend inzake het uitvoeren van bodemsaneringen. Bij dit besluit is een certificaat afgegeven.